Home

                         

VANAF DEZE PLAATS WENSEN WIJ U ALLEMAAL EEN MOOI EN SPORTIEF FIETSSEIZOEN!!!!!!!

OP DE LEDENVERGADERING ZIJN ER WEL BESLUITEN GENOMEN DIE WE HIER OOK AAN U ALLEN  MEDEDELEN.

FIETSEN OP ZONDAG GEBEURT NORMAAL IN 2 GROEPEN, NAMELIJK DE GROTE GROEP EN DAMESGROEP.

IN HET GEVAL DAT DE EERSTE GROEP MEER ALS 30 DEELNEMERS HEEFT,BEHOUDT HET BESTUUR HET RECHT OM DE GROEP TE SPLITSEN,WAARBIJ DEZELFDE ROUTE GEREDEN WORDT DOOR BEIDE GROEPEN.

NIEUW VOOR DIT SEIZOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DE BEDOELING IS DAT ER OP WOENSDAGAVOND GEFIETST GAAT WORDEN IN MEERDERE GROEPEN.DIT IS NAMELIJK OM DE VERSCHILLEN PER GROEP ZO KLEIN MOGELIJK TE HOUDEN,ANDERS KOMEN WE OOK NIET TOE AAN ONS UITGANGSPUNT:SAMEN UIT,SAMEN VEILIG THUIS!!!

BIJ VERTREK OP WOENSDAG ZIJN ER PLAATSEN AAN GEGEVEN OP HET WEGDEK,ZODAT U ZELF EEN INSCHATTING KUNT MAKEN,WAT HET BESTE BIJ U PAST.

NIET WCO LEDEN ZAL GEVRAAGD WORDEN ACHTERAAN TE FIETSEN

WE FIETSEN DAN MET VASTE CAPTAINS,MET DE BEDOELING DAT ZIJ ROUTE EN SNELHEID BEPALEN

EN VAN U VERWACHT WORDT HUN TE VOLGEN EN ZOVEEL WAAR MOGELIJK 2 AAN 2 TE FIETSN.