Home

Beste Leden,

Woensdag 6 mei heeft het kabinet versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen. Binnen het bestuur van WCO is daarover overleg geweest en er is voor gekozen om het advies van de NTFU te volgen. Na overleg met de KNWU over de nieuwe maatregelen en wat die betekenen voor het wielrennen in Nederland, heeft de NTFU maandag 11 mei aangepaste richtlijnen geformuleerd waar clubs zich aan kunnen houden.

De actuele stand van zaken is te lezen op de website van de NTFU, via onderstaande link. Vertaald naar WCO betekent dit dat voorlopig nog geen clubactiviteiten worden georganiseerd. Het advies ‘rijd solo’ is weliswaar verruimd tot rijden met kleine groepjes van maximaal vier personen, maar dat staat nog ver van de gebruikelijke georganiseerde toertochten op zondagochtend. 
Het bestuur realiseert zich dat veel leden graag weer met clubgenoten willen fietsen. Dat is immers de basis van de vereniging. Tot nader order kan dat echter alleen op eigen initiatief. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter-richtlijn.

Belangrijk punt van aandacht is ook het begrip van andere weggebruikers. De opdracht ‘rijd solo’ is door het Kabinet nadrukkelijk uitgedragen. Dat zal met de verruiming vanuit de NTFU niet of nauwelijks het geval zijn. Dus wees bedacht op reacties van wandelaars en overige fietsers. Hoe trots wij ook zijn op ons clubtenue, het verzoek is om als viertal nog niet collectief in WCO-kleding te fietsen. Denk aan de reputatie van de wielersport in het algemeen en die van WCO in het bijzonder.
Het bestuur wenst haar leden aangename en vooral veilige en sociale kilometers toe, maar vergeet vooral niet om de adviezen in de strijd tegen corona zo goed mogelijk na te leven. Wellicht dat we later dit seizoen dan alsnog terug kunnen naar onze wekelijkse toertochten.

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus