Home

De corona-persconferentie van afgelopen dinsdag heeft geen extra bewegingsruimte opgeleverd voor de toerfietsers. Op afgesloten sportterreinen mag weliswaar nu met vier personen worden gesport, voor wielrenners op de openbare weg geldt nog steeds: rijd alleen of hooguit met twee. Sowieso geldt de verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter.

Ook de NTFU benadrukt dat het fietsen alleen of in duo’s de standaard is. Het kan ook de medewerkers van de NTFU niet snel genoeg gaan. Achter de schermen zitten ze daarom niet stil. Samen met NOC*NSF worden alle kansen en mogelijkheden bekeken die het proces richting samen fietsen kunnen versnellen. Mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen. In dit gezamenlijk manifest roepen NOC*NSF, NTFU en alle sportbonden het kabinet op de hele sportsector zo snel als mogelijk weer te openen.

Met sportieve groet,

Het bestuur