Huishoudelijk Reglement

1. Algemene bepalingen

De WCO is een club waar uitdagend recreatief fietsen, gekoppeld aan een grote mate van gezelligheid en veiligheid, de doelstelling is. Dit kan echter niet worden gerealiseerd zonder “spelregels” (naast de formelere statuten) met elkaar af te spreken en belangrijke uitgangspunten/feiten met elkaar te delen.

 

2. De leden

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, kan lid worden. De leden van de vereniging zijn verplicht:

–┬á het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven

– de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven

– de belangen van de vereniging niet te schaden

– het naleven van de statuten

 

3. De ritten

Voor alle ritten geldt: SAMEN UIT, SAMEN THUIS!

Tijdens het zomerseizoen(zomertijd, maart-oktober) organiseren we

– de Zondagsrit

– er wordt gereden in twee groepen

– het vertrek is om 09.00 uur

– de ene groep rijdt met een gemiddelde snelheid van 28-30 km/u

– en de afstand ligt tussen de 75 en 125 km

– de ritten boven de 100 km, is incl. een koffie stop, het vertrek is dan om 08.00 uur

– de andere groep rijdt met een gemiddelde snelheid van 26-28 km/u

– de afstand ligt tussen de 40 en 80 km

– snelheid en afstand worden aan gepast aan de groep

– vertrek en aankomst clubhuis AV Spirit, Kikkershoek

 

– de Woensdagavondrit

– ook deze avond wordt er gereden in twee groepen

– het vertrek is om 18.45 uur

– de gemiddelde snelheid van de snellere groep is 30-34 km/u

– de andere groep rijdt gemiddeld 26-30 km/u

– de afstand ligt tussen de 50-70 km

– vertrek en aankomst AV Spirit,Kikkershoek

 

Tijdens het winterseizoen (wintertijd, oktober-maart) organiseren we:

– de zondagsrit

– het vertrek is om 09.30 uur, de gemiddelde snelheid is 28-30 km/u

– de afstand ligt tussen de 50 en 80 km

– ook tijdens het winterseizoen wordt er gereden in twee groepen

– vertrek en aankomst clubhuis AV Spirit, Kikkershoek

 

De ritten worden vermeld op de website van de WCO. Afstand en snelheid worden aangepast aan de periode van het jaar (begin-einde seizoen)

 

4. Veiligheidsregels

1. Het dragen van een helm is ten allen tijde verplicht tijdens de ritten.

2. We rijden maximaal met 2 personen naast elkaar en houden zoveel mogelijk rechts van de weg.

3. De formatie blijft gesloten, wat inhoudt dat we constant met 2 personen naast elkaar blijven rijden. Zodra 1 persoon zich laat afzakken wordt deze plek ingenomen door diegene die daar achter rijdt

4. Tijdens de ritten worden de verkeersregels volgens de Wegenverkeerswet gerespecteerd.

5. Tijdens de ritten wordt in de groep niet met losse handen gereden.

6.Respecteer c.q. hanteer de snelheid zoals de WCO die voorschrijft.

7. Respecteer de natuur, gooi geen afval in de natuur.

8. Zorg dat de weg altijd toegankelijk en veilig blijft voor andere weggebruikers (bij wachten, pech etc.).

9. Bij pech of een sanitaire stop, achterblijvers etc. wordt er gewacht totdat de groep weer herenigd is.

10. Waarschuw elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers.

11. Blijf geconcentreerd in een rechte lijn rijden.

12. Fietsende leden hebben een inspanningsverplichting om getraind aan de start van de rit(ten) te verschijnen; het verhoogt het (individuele) plezier en zorgt voor minder gevaarlijke situaties.

13. In alle overige situaties, waarin de statuten/huishoudelijk reglement niet voorziet, neemt het Bestuur besluiten, altijd in het belang van WCO.

 

5. Clubkleding

1. De WCO beschikt over uniforme kleding.

2. Tijdens de ritten, georganiseerd door de WCO, is het verplicht de clubkleding te dragen.

3. Een nieuw lid betaalt zelf de kosten voor nieuwe clubkleding

4. De leden worden geacht netjes met hun kledingstukken om te gaan.